Yükleniyor...

Haberler & Duyurular

Yeni Veri Tabanı Aboneliği - HukukTürk

3 Şubat 2023 Cuma

HukukTürk veri tabanı, her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı'dır (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler) Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli içtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları) yer almaktadır. Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır.

//ul pagination