Loading...

News & Announcements

Kütüphane Duyurusu

Wednesday, June 24, 2020

Covid-19 nedeni ile alınan önlemler kapsamında, kütüphanelerimiz okuyucu hizmetlerine kapalıdır. Tüm kullanıcıların ödünç aldığı yayınların süresi 1 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. İlişik kesme işlemleri gerçekleştirmek üzere yerleşkelere gelecek olan öğrencilerin ödünç aldıkları yayınları iade etmeleri gereklidir.