Yükleniyor...

Haberler & Duyurular

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 13 (1) 2020 Bahar Sayısı

16 Haziran 2020 Salı

Konu: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi" Cilt:13 (1) 2020 Bahar sayısı yayımlanmıştır.

 

E-Dergi Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujss

 

İÇİNDEKİLER

 

THE MEDIATOR ROLE OF SOCIAL SUPPORT AMID WORK-LIFE BALANCE AND BURNOUT

OF EMPLOYEES’ IN THE CONTEXT OF CORONAVIRUS PANDEMIC PRECAUTIONS AND

SOCIAL ISOLATION

Türker TUĞSAL................................................................................................................................. 8 - 20

 

PAZARLAMADA SATIŞ GELİŞTİRMENİN BİR UNSURU OLARAK HEDİYE ÇEKLERİ VE

MUHASEBE UYGULAMALARI

Musa ÇAKIR, Tunay ASLAN ......................................................................................................... 21 - 30

 

LÜKS MARKALARDA SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ MARKA DEĞERİ VE SATIN

ALMA NİYETİNE ETKİSİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Işılay Güzel, Prof. Dr. Cemal Yükselen...................................................................................... 35 - 46

 

MARKA BAĞLILIĞI BELİRLEYİCİLERİ ETKİSİNİN KUŞAKLARARASI FARKLILIKLARININ

ANALİZİ, APPLE&SAMSUNG ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sevda ZENGİN................................................................................................................................... 43-49

 

 

Üniversitemiz akademik yayınlarına erişim için:  Kütüphane Web Sayfası

Akademik Yayınlar : https://www.beykent.edu.tr/kutuphane/akademik-yayinlar

Akademik Açık Erişim Sistemi : http://earsiv.beykent.edu.tr:8080/xmlui/#sthash.wn0rXEHJ.dpbs adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

//ul pagination